Klett

Vesti

 • 02.03.2018, 17:54

  Kako raditi sa đacima talentovanim za istoriju

  Naročito obdareni đaci zainteresovani su za različite oblasti nauke, umetnosti, sporta, a na nastavnicima je da uoče sklonosti, procene sposobnosti i usmere učenike da darovitost ispolje i razvijaj

  Detaljnije

 • 16.01.2018, 15:24

  Kreativnija nastava istorije bez nepotrebne faktografije

  NOVI PROGRAMI ZA PETAKE Novi nastavni program za predmet istorija u petom razredu osnovne škole, za razliku od prethodnog, sadrži nekoliko bitnih novina. Neke su opšteg karaktera i odnose sa na koncept samog programa, koji je ishodno orijentisan i usklađen sa standardima postignuća učenika za kraj osnovnog obrazovanja.

  Detaljnije