Klett

Vesti

  • 22.01.2018, 18:08

    Nije cilj gramatika već komunikacija na ruskom

    Na prvi pogled, može se učiniti da nema većih izmena u novom programu nastave i učenja ruskog kao drugog stranog jezika u petom razredu osnovne škole, budući da je sadržinski program tog predmeta već bio optimizovan, napominje mr Dragana Kerkez, profesor ruskog jezika u Matematičkoj gimnaziji.

    Detaljnije