Klett

26.02.2019, 16:37

Da li ste znali zašto samo februar ima 28 dana?

Zašto je februar jedini mesec koji ima samo 28 dana, odnosno 29 kad je prestupna godina? Da bismo saznali odgovor, moramo se vratiti u doba Starog Rima, gde je kalendar za vreme prvog vladara, kralja Romula, imao samo deset meseci. Meseci koji su nedostajali bili su januar i februar i oni su dodati kalendaru kad je na vlast došao sledeći kralj Numa Pompilije. Ovim dodavanjem još dva meseca kalendar se uskladio sa 12 lunarnih ciklusa. Ovi zimski meseci prvobitno nisu postojali iz razloga što se bogatstvo starih Rimljana temeljilo na sadnji i žetvi, pa im zima nije bila podjednako važna kao drugi delovi godine.

Naime, godina je trajala 355 dana, a januar i februar imali su po 28 dana. Zatim je nastupilo nekoliko izmena kalendara, kao što je dodavanje dana januaru, pa čak i dodavanje čitavog novog meseca – Mercedoniusa, koji se javljao na svakih nekoliko godina nakon 23. februara. Ovakav kalendar je bilo teško pratiti.

Na kraju, sa dolaskom Julija Cezara na vlast oko 45 godine pre nove ere, nastao je kalendar koji se koristi i danas. Godini se dodalo još 10 dana i dodatni dan u februaru svake četvrte godine.

Redakcija