Klett

06.03.2018, 14:53

Kako treba raditi sa muzičkim talentima

Uloga nastavnika je od najvećeg značaja, podrazumeva posvećenost i veliko angažovanje u okviru redovne i dodatne nastave − Bazični talenat u pogledu sluha, motorike i muzikalnosti može prepoznati svaki nastavnik muzičkog vaspitanja u osnovnoj školi

Možda nekad nije lako, ali je svakako lepo raditi sa decom, naročito talentovanom decom, a sa izrazito talentovanim učenicima je najteže i najlepše raditi. U muzičkim školama nastava instrumenta ili solo pevanja je individualna, a za ostale predmete organizovana je u manjim ili većim grupama učenika, odnosno organizacija rada je u skladu sa potrebama.

Izuzetno talentovan učenik se prepoznaje prvo na prijemnom ispitu. U toku školovanja izuzetno nadareni đaci brže napreduju, savladavaju obimnije programe, često javno nastupaju, posvećeni su i postižu uspehe na takmičenjima.Bazični talenat u pogledu sluha, motorike i muzikalnosti može prepoznati svaki naš kolega, nastavnik muzičkog vaspitanja u osnovnoj školi. Često ti nastavnici usmeravaju učenike da upišu muzičku školu, gde se talentovano dete dalje razvija. Danas postoje razni izazovi koje pruža moderna tehnologija, širok dijapazon dodatnih aktivnosti koje podrazumevaju manje rada i odricanja, ali to ne važi za učenike koji se bave muzikom. Potrebni su sati vežbanja, učenja i odricanje od slobodnog vremena, zarad uspeha i napretka u bavljenju muzikom. U radu sa talentima najvažnije je motivisati ih, razviti im ljubav prema muzici, podsticati samostalnost, nivelisati tremu i razviti integritet.

Uloga nastavnika je od najvećeg značaja, podrazumeva posvećenost i veliko angažovanje u okviru redovne i dodatne nastave. Škola ima značajnu ulogu u smislu podrške, organizacije dodatnih aktivnosti, usmeravanja na sve vidove usavršavanja. Izuzetno je važna podrška porodice i spremnost na aktivno učešće u svim aktivnostima. Svi zajedno predstavljaju neraskidivi lanac na putu ka uspehu i stvaranju uspešnog mladog muzičara.

Kao i mnoge druge oblasti muzička pedagogija i muzičko izvođaštvo se izuzetno brzo razvija. Neophodno je pratiti sve novine, aktivno pratiti koncerte, takmičenja, informisati i edukovati se na usavršavanjima, putem interneta... U skladu sa aktuelnim zahtevima, potrebno je uskladiti program za svakog učenika, imajući u vidu sposobnosti i afinitete. To podrazumeva vrlo ozbiljan i odgovoran pristup pri odabiru programa za svakog učenika.

Uslovi za rad u muzičkim školama bi trebalo da budu bolji nego što jesu. Naši instrumenti su većinom stari po nekoliko desetina godina, koriste se svakodnevno, što predstavlja otežavajuću okolnost naročito u radu sa izuzetno talentovanim učenicima, koji sviraju velike programe, gde je dobar instrument jedan od najvažnijih činilaca. Pored problema sa instrumentarijumom, postoji problem sa notnim izdanjima koja u Srbiji ne mogu da se nabave. Škole, nastavnici u učenici se dovijaju na razne načine, na primer, naručujemo note iz inostranstva ili skidamo sa interneta dostupna izdanja.

Muzika, kao grana umetnosti, podrazumeva različite pristupe, različite škole, različite trendove. U muzičkom svetu svaka informacija i svaki novi doživljaj, novo iskustvo predstavlja još jedan korak u obrazovanju i razvoju talenta. Učešće na takmičenjima, smotrama, u muzičkim kampovima veoma je važan uslov za razvoj. Na ovim manifestacijama učenici stiču nova znanja, upoznaju mlade muzičare iz domovine i sveta, učestvuju u radionicama, orkestarskim kampovima, prisustvuju predavanjima poznatih muzičkih pedagoga i izvođača, kao i njihovim koncertima. Na takmičenjima odmeravaju svoj talenat sa vršnjacima i dobijaju nova iskustva, saznanja i podstrek za dalji rad.

Shvatajući značaj takmičenja kao manifestacije u muzičkom obrazovanju, kao i značaj međunarodne saradnje i novih saznanja, Muzička škola „Davorin Jenko” je pokrenula Međunarodno takmičenje „Davorin Jenko” koje organizuje svake godine, a ovogodišnje, koje upravo traje, je 15. po redu. Do sada, za deceniju i po, nastupilo je preko 7000 učesnika iz 25 zemalja. Ove godine nam dolaze takmičari iz Slovenije, Mađarske, Austrije, Italije, Hrvatske, Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Poljske, Koreje, Japana, Nemačke, Litvanije, Rumunije, Švajcarske i Srbije - preko 700 takmičara. Ocenjuje ih 35 članova žirija, priznatih muzičkih pedagoga i izvođača iz 10 zemalja Evrope. Za sve ove godine stekli smo puno novih prijatelja, znanja i iskustva, a naši učenici naučili su mnogo.

Trudimo se da đake učimo pravim vrednostima. Muzika oplemenjuje i ne poznaje granice, u tom duhu ih obrazujemo i vaspitavamo. U muzičkim školama postoji izuzetno veliki entuzijazam kod nastavnika i naravno da se to prenosi na učenike. Vodimo brigu o razvoju njihovog talenta od prvog dana školovanja. Podstičemo ih da neguju i grade svoje sposobnosti, da napreduju i iznad svega postanu dobri i plemeniti ljudi, jer mi se bavimo obrazovanjem i – vaspitanjem. Đački uspesi su i naši uspesi ali bi bilo dobro kada bi podrška nastavnicima bila veća. Nadamo se da će u skoroj budućnosti taj problem biti sistemski rešen.

U muzičkoj školi radim 34 godine, prvo kao nastavnik, a potom kao direktor. I u jednoj i u drugoj ulozi znam koliko je važno biti aktivan, biti u toku sa novinama, spremati učenike za takmičenja i omogućiti im da učestvuju u dodatnim aktivnostima koje su bitne za njihov umetnički razvoj. Trudim se da u tom pogledu budem podrška i učenicima i kolegama. Meni lično, pored nagrada koje sam dobijala sa svojim učenicima i na državnom i na međunarodnom nivou, najveće zadovoljstvo i uspeh zapravo predstavlja činjenica da su neki od mojih bivših učenika danas moje kolege, koje uspešno nastavljaju put koji smo zajedno započeli kada su oni bili talentovani đaci.


Slađana Šegavčić
Predsednica Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije i direktorka Muzičke škole „Davorin Jenko”