Klett

16.01.2018, 14:24

Kreativnija nastava istorije bez nepotrebne faktografije

NOVI PROGRAMI ZA PETAKE 

Novi nastavni program za predmet istorija u petom razredu osnovne škole, za razliku od prethodnog, sadrži nekoliko bitnih novina. Neke su opšteg karaktera i odnose sa na koncept samog programa, koji je ishodno orijentisan i usklađen sa standardima postignuća učenika za kraj osnovnog obrazovanja.

Takvim pristupom, akcenat je stavljen na ostvarivanje konkretnih, proverljivih ishoda preko kojih se stiču znanja iz istorije, ali i razvijaju analitičke i veštine istorijskog mišljenja i grade određene kompetencije.

− Suštinsku novinu u programu predstavljaju naročito definisani ishodi kojima se izdvaja i naglašava veza između prošlosti i istorijskih tekovina koje nas okružuju u savremenom svetu. Konkretno, u nastavnoj praksi, novi program omogućava rasterećenje gradiva izostavljanjem nepotrebne faktografije, stvaranje više mogućnosti za kreativniji pristup nastavi u kome će učenici ne samo sticati znanja iz istorije, već razvijati elementarne analitičke veštine, sposobnost selekcije izvora, informacija i njihovog povezivanja, ali i prepoznavati značaj prošlosti za oblikovanje sveta u kome žive − pojašnjava dr Marko Šuica, vanredni profesor Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Sadržaji navedeni u programu su podeljeni na osnovne, koji su obavezni, i proširene, koji su namenjeni zainteresovanim učenicima. Posredstvom proširenih sadržaja sticala bi se dodatna znanja, ili bi se nastavniku omogućilo da temeljno objasni pojedine fenomene (npr. Peloponeski rat).


Redakcija