Klett

03.11.2017, 13:49

Novi časopis u prodaji - Informatička sveska za peti razred

Časopis Informatička sveska nastao je sa ciljem da pomogne učenicima da što bolje savladaju gradivo iz predmeta Informatika i računarstvo, za koji još uvek na tržištu ne postoji udžbenik  koji je usklađen sa Nastavnim planom i programom. U školskoj 2017/18. godini Informatika i računarstvo postao je obavezan nastavni predmet za sve učenike petog razreda.

Izdavačka kuća Klett priprema udžbenik Informatika i računarstvo 5 koji će, nakon procesa odobravanja, moći da se koristi u nastavi od sledeće školske godine. Kako bismo učenicima i nastavnicima omogućila uspešnu realizaciju ovog predmeta, tokom školske 2017/18. godine objavićemo Informatičke sveske sa sadržajima koji su usklađeni sa novim Nastavnim planom i programom. Informatičke sveske pratiće digitalni materijali postavljeni na našem sajtu, a koji su već sada dostupni za prvi broj časopisa.

Informatičke sveske biće objavljivane sledećom dinamikom:

  • Sveska 1 (nastavna tema „Informaciono-komunikacione tehnologije”, obim 64 strane, cena 300 dinara) - u prodaji od 1. novembra 2017.
  • Sveska 2 (nastavna tema „Digitalna pismenost”, obim 36 strana, cena 200 dinara) - u decembru 2017.
  • Sveska 3 (nastavna tema „Računarstvo”, obim 48 strana, cena 250 dinara) - u februaru 2018.

Pozivamo nastavnike da učenicima preporuče korišćenje Informatičkih svezaka u nastavi. Na taj način nastavnici i učenici će steći uvid u udžbenik koji je u pripremi, a svojim sugestijama, komentarima i zapažanjima nastavnici se mogu priključiti evaluatorskom timu i doprineti kvalitetu udžbenika Informatika i računarstvo 5.

Informatičke sveske mogu se naručiti pojedinačno na našem sajtu ili u pretplati putem imejla prodaja@klett.rs i telefona 011/3348-384.