Klett

04.09.2018, 11:18

Objavljeni predlozi nastavnih planova za prvi i peti razred

U poglavlju namenjenom nastavnim planovima, postavili smo godišnje, mesečne i dnevne planove za planiranje nastave u prvom i petom razredu.

Svi planovi su pripremljeni u skladu sa Preporukama ZUOV-a za planiranje obrazovno-vaspitnog rada, a u skladu sa novim programima nastave i učenja u osnovnom obrazovanju. Preporuke (i u njima predložene obrasce) možete da preuzmete OVDE.