Klett

26.02.2019, 15:26

Primer realizacije inkluzivne nastave u razrednoj nastavi

Preporuka je da aktivnosti koje osmišljavamo na času u okviru inkluzivne nastave budu što više nalik onima koje realizuju ostali učenici.

Kako to ostvariti?

U odeljenju četvrtog razreda dvoje dece napreduje po IOP-u, sa različitim nivoima postignuća.

Učenica 1

Jake strane: uporna, marljiva, zainteresovana, motivisana, pažljiva na času, posvećena zadacima

Oblast delovanja: čitanje i pisanje

Cilj: savladavanje pisanja pisanih slova ćirilice

 

Učenik 2

Jake strane: lepo crta, boji, uživa u likovnom izražavanju, rado sarađuje sa drugima, uredan, vredan

Oblast delovanja: čitanje i pisanje

Cilj: čitanje I pisanje dvosložnih i trosložnih reči štampanim slovima ćirilice

Nastavna jedinica:

Mali Princ i lisica, odlomak, A. S. Egziperi

Tip časa:

obrada

Metode rada:

razgovor, rad na tekstu, pisani radovi učenika

Oblici rada:

frontalni, rad u paru, individualni

Nastavna sredstva:

Čitanka, str. 72-77

Cilj i zadaci časa za učenike koji napreduju po redovnom planu:

razvijanje sposobnosti doživljavanja književnog dela

razvijanje osećaja za lepotu umetničkog kazivanja

samostalno pismeno izražavanje


1. AKTIVNOST

Razgovor na temu prijateljstva u parovima:

Šta je to prijateljstvo?

Zašto je važno imati prijatelje?

Kako se neguje prijateljstvo?

Ko je tvoj prijatelj? Kako si ga izabrao?

Učenici koji napreduju po IOP-u su u paru sa drugom koga su odabrali, vode spontani razgovor, učenici im pomažu potpitanjima da bi odgovori bili potpuniji.

 

2. AKTIVNOST

Čitanje teksta

Deca čitaju tekst naglas, a učenici koji napreduju po IOP-u slušaju i ređaju pripremljene sličice prema redosledu dešavanja.

 

3. AKTIVNOST

Razgovor o tekstu, frontalno

- Gde se događa radnja?

- Ko je glavni lik?

- Koga je sreo Mali Princ?

- Šta je tražio?

- Ko je postao prijatelj Malom Princu?

- Šta bi pitao Malog Princa?

 

U ovom delu razgovora ravnopravno učestvuju i učenici koji napreduju po IOP-u.

Zašto se prijateljstvo ne može kupiti?

Kako razumeš reč pripitomiti?

Navedi primer u kome ćeš pokazati da je strpljenje važna osobina kako bi se izgradilo prijateljstvo.

Zašto je lisica rekla da je Mali Princ odgovoran za ono što je pripitomio? Na koju odgovornost se to odnosi?

Da li si ti nekada nekoga pripitomio? Ispričaj taj doživljaj.

Na ova pitanja odgovaraju daroviti učenici sa višim postignućima.


4. AKTIVNOST

Samostalni stvaralački rad

Za učenike koji napreduju po uobičajenom planu:

Pismeno prepričavanje teksta, uz samostalno nastavljanje priče: Šta je bilo posle?

Učenica 1

Odgovara u svesci pisanim slovima celovitim rečenicama na pripremljena pitanja na koja je već čula odgovore. Kao pomoć koristi slovaricu na kojoj su napisana pisana i štampana slova (ona koja zna).

- Gde se događa radnja?

- Ko je glavni lik?

- Koga je sreo Mali Princ?

- Šta je tražio?

- Ko je postao prijatelj Malom Princu?

 

Učenik 2

Dobija unapred pripremljen listić sa rečima ispisanim štampanim slovima (one koje se pominju u tekstu).

lisica                                 ruža

prijatelj                            lovac

Mali Princ                        kokoška

Kao pomoć koristi slikovnu slovaricu.

Zadatak je da do kraja reda ispiše svaku reč i da nacrta ove pojmove na papiru (najbolje se slikovno izražava).


5. AKTIVNOST

Čitanje i analiza radova

Učenici čitaju ono što su napisali i vršimo zajedničku analizu.

Učenica 1 čita samo odgovore koje je napisala (bez postavljenih pitanja), pa je i njen rad vrlo sličan ostalima, jer predstavlja koncizno prepričan tekst.

Da čujemo koje su bile ključne reči u tekstu…

Učenik 2 pokaže svoje crteže i imenuje šta je nacrtao (veoma zadovoljan, jer izuzetno crta).

 

Gordana Josimov, profesor razredne nastave

OŠ „Ruđer Bošković” Beograd

Dobitnica nagrade Najbolji edukatori Srbije