Klett

02.11.2018, 10:27

Violina kao primer pužastog zupčanika na času tehnike

U nastavnoj temi mašine i mehanizmi đaci teško razumeju šta su spojnice, diferencijal, pogonski most, osovina, lančanici, primena opruge... osim ako im se to objasni primerima iz svakodnevnog života.

Svaka nastavna oblast tehničkog i informatičkog obrazovanja, odnosno tehnike i tehnologije, ima cilj da kod učenika razvija pre svega samopouzdanje, volju za stvaranjem i maštu. Ipak, određene oblasti učenici teže savladavaju.  

U petom razredu, na primer, u nastavnoj oblasti – saobraćaj potrebno je da učenici na saobraćajnom poligonu nauče i primene pravila ponašanja u saobraćaju. Veoma mali broj škola ima tu mogućnost. Ukoliko se primenjuje frontalna metoda, đaci neće na najbolji način shvatiti u kakvim se opasnostima mogu naći u saobraćaju.

Prednost udžbenika iz tehnike i tehnologije za peti razred ogleda se u tome što učenici pored štampanog izdanja imaju i digitalni udžbenik, koji sadrži simulacije gde se vide konkretne situacije u kojima najčešće dolazi do saobraćajnih nezgoda. Kroz simulacije učenici vide i shvate opasnosti u kojima se mogu naći ako se ne pridržavaju saobraćajnih propisa, pa znanje koje usvoje postaje trajno. Najveći problem današnjih generacija je u tome što brza i lako stečena znanja za kratko vreme postaju zaboravljena ukoliko se funkcionalno ne primenjuju.

Jedan od dobrih primera za to u praksi je tehničko crtanje. Manji deo đačke populacije u petom razredu osnovne škole ima problem sa tehničkim crtanjem, primenom pribora i nepreciznošću, ali kroz vežbe od lakših ka težim sve to mogu uspešno da savladaju. Takođe, da uspešno savladaju tehničko crtanje pomaže značajno postupak „Korak po korak” i objašnjenja o pravilnom korišćenju olovke, postavljanju lenjira i trouglova ili dva trougla prilikom crtanja, koja se nalaze i u udžbeniku za peti razred iz tehnike i tehnologije.

Nastavni plan i program za sedmi razred je veoma opširan i opterećen nizom podataka, koje učenici veoma teško razumeju, a posebno u nastavnoj temi – mašine i mehanizmi. Učenici teško razumeju šta su spojnice, diferencijal, pogonski most... Potrebno je plan i program pojednostaviti i objasniti učenicima kroz primere iz svakodnevnog života. Recimo, na primeru bicikla (osovina, vratila, lančanici sa lancima), hemijske olovke (primena opruge), violine ili gitare (primer pužastog zupčanika) i slično.

Tehnika i tehnologija, kao i tehničko i informatičko obrazovanje, jedini je predmet u osnovnom obrazovanju gde učenici ono što nauče teoretski primenjuju kroz praktične primere. Učenici kroz praktičan rad vežbaju preciznost, razvijaju kreativnost, rade u parovima i grupama, postaju kooperativni, saradljivi, razviju motoriku, stiču i neguju osećaj za etiku i razvijaju mnoge druge pozitivne osobine. Ovaj predmet je bio i ostao prethodnica dualnom obrazovanju i nezamenjiv je za uspešan razvoj privrede i društva.

 

Aleksa Vučićević

Profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja, tehnike i tehnologije, informatike i računarstva u OŠ „Jovan Sterija Popović” u Beogradu. Spoljni je saradnik Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Autor je udžbenika za tehničko i informatičko obrazovanje od petog do osmog razreda osnovne škole izdavačke kuće „Klett”.