Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogNazad »

Osnovna škola

Šesti razred

Opis

Budući da je igra asocijacija opštepoznata i omiljena igra, ona se može vrlo funkcionalno iskoristiti i u samoj nastavi, pri obradi, utvrđivanju ili sistematizaciji određenog gradiva iz srpskog jezika. Na taj način nasta­va postaje zanimljivija, povećava se motivisanost učenika za učenje, podstiče se njihova radoznalost i aktivnost na času, a usvojeno znanje postaje trajnije i funkcionalnije. Učenici se, osim toga što neko gradivo uče otkrivanjem ili ga obnavljaju na zabavan način, navikavaju da povezuju ne samo gradivo iz različitih oblasti srpskog jezika i iz različitih razreda (osnovne i srednje škole) već i saznanja iz ovog predmeta sa ostalim predmetima, što nesumnjivo obogaćuje opšte znanje i kulturu učenika. Učenici su misa­ono angažovaniji, što pozitivno utiče na razvijanje logičkog mišljenja, is­traživačkog odnosa, postupnosti i sistematičnosti u zaključivanju.

Priručnik čini 360 asocijacija. One su, prema konačnom rešenju, ras­poređene po oblastima: jezik, jezička kultura i književnost.

Obrazovni cilj igre asocijacija na časovima srpskog jezika i književ­nosti jeste usvajanje ili utvrđivanje gramatičkih i književnoteorijskih i književnoistorijskih pojmova, biografija književnika i književnih dela.

Na kraju knjige nalazi se indeks pojmova koji upućuju na broj strane, odnosno asocijaciju u kojoj se nalaze.

Pripremili smo za vas Powerpoint obrazac koji možete koristiti za pripremu asocijacija. Kratko uputstvo je datu u samom obrascu na prvom slajdu, kao i na slajdu za unos pojmova.