Klett

Dramatizacija u nastavi

Poštovane nastavnice i nastavnici srpskog jezika, 

Priručnik  Dramatizacija u nastavi ima za zadatak da obogati izučavanje dramskog stvaralaštva u nastavi srpskog jezika i književnosti, kao i da objasni osobenosti i prednosti dramskog pristupa književnom tekstu.

Ovaj priručnik, takođe, klasifikuje teatrološka i dramaturška sredstva koja se mogu upotrebiti kako u dramatizaciji teksta, tako i u vođenju dramske sekcije. Iskreno se nadamo da će vama puno pomoći u nastavi a učenicima da razvijaju radoznalost i motivaciju.

 

Važni aspekti ovog priručnika:

  • Pruža podršku nastavnicima za sadržajnije obavljanje nastavničkog poziva;
  • Podstiče kreativniji pristup nastavi, koji kod učenika povećava nivo čitalačke pismenosti;
  • Osposobljava nastavnika i učenika za dramatizaciju i pisanje dramskih tekstova, kao i za režiju dramskih komada;
  • Olakšava priprema proslava i priredbi za školske praznike;
  • Oživljava školsku pozornicu i omogućuje povezivanje školskih dramskih sekcija.

 


 Poručite Dramatizaciju u nastavi u našoj e-knjižari