Klett

Drugi o nama

 

„Lektura je veoma ozbiljan posao, a lektura udžbenika i posebno odgovoran, budući da su ta izdanja namenjena obrazovanju dece i da zato moraju da zadovolje ne samo sve edukativne već i jezičke i stilske zahteve. Klett je izdavačka kuća koja sa Štriklom ima veoma profesionalan odnos – poštuje dogovore, razume važnost lektorskog čitanja i ne potcenjuje lektorsku profesiju, što je retkost u našoj zemlji. Plod Štrikline dugogodišnje saradnje s Klettom jesu mnogobrojni jezički izuzetni udžbenici, kao i važan osećaj da postoje dobro organizovane kompanije koje znaju da cene kvalitet.”

Ljubica Pupezin, vlasnica Agencije za lekturu i prevođenje Štrikla

 

„Zadovoljstvo je sarađivati s ljudima iz Kletta iz dva razloga: nemam osjećaj da se stvari rade olako, već studiozno i uz posvećenost koja motiviše, a i atmosfera u kojoj se radi je uvijek stimulativna! Takva saradnja je moguća samo s ljudima koji s ljubavlju rade svoj posao.”

Tihomir Čelanović, ilustrator

 

„Učestvovanje u projektima Izdavačke kuće Klett podrazumeva profesionalizam u svim fazama pravljenja udžbenika. Dosadašnja sjajna saradnja rezultirala je brojnim naslovima vrhunskog kvaliteta. Veliko je zadovoljstvo, i lično i poslovno, preuzeti jedan, makar mali deo odgovornosti, prema generacijama koji će učiti iz udžbenika Izdavačke kuće Klett.“

Jasmina Popadić, direktorka grafičkog studija noname d.o.o. Beograd

 

„Izdavačku kuću Klett čine ljudi koji su odgovorni poznavaoci svog posla, koji u svom radu prepoznaju i primenjuju savremene tokove u vaspitanju i obrazovanju. Razumeli su i omogućili realizaciju naših ideja, koncepciju i željene ishode. Uspešnost naše saradnje ogleda se u  partnerskom odnosu, uvažavanju i poštovanju. Nadamo se da će i vaspitači za koje smo pripremili Priručnik prepoznati kvalitet koji je produkt ovakve saradnje.“

Lidija Miškeljin i Nevenka Vukolić, autorke Priručnika za vaspitače uz Radne listove Maša I Raša

 

„Nakon višegodišnje odlične saradnje sa Izdavačkom kućom Klett znam da iza njihovog kvaliteta i dobre reputacije stoji kolektiv mladih, sposobnih i kreativnih ljudi, koji se ne plaše promena i pomeranja granica, već teže ka tome. Zahvaljujući njihovom entuzijazmu i pažljivom odabiru autora, Klett nudi izdanja koja podržavaju savremenu, inovativnu i kreativnu nastavu.“

Jovana Obradović, diplomirani muzički pedagog, nastavnik muzičke kulture u OŠ „Ivo Andrić“, autor Priručnika, Nastavnih planova rada nastavnika i recenzent Udžbenika za muzičku kulturu