Klett

Evaluacije udžbenika koji su u upotrebi

 

U evaluaciji udžbenika izdavačke kuće Klett do sada je učestvovalo preko 1500 vaspitača, učitelja i predmetnih nastavnika. Oni su popunjavali evaluacione listove sa pitanjima koja se odnose na sadržinske i tehničke karakteristike, strukturu i tačnost informacija, ali i pitanjima o usklađenosti s nastavnim planom i programom, razvojnim nivoom učenika i procesom učenja s razumevanjem.

Nastavnici iz cele Srbije gotovo jednoglasno su ocenili da su najbolje osobine naših udžbenika njihova sadržajnost, preglednost, jasnoća, slikovitost i primerenost uzrastu učenika.

Kao najvažnije razloge zbog kojih su u bogatoj ponudi na tržištu izabrali baš Klett izdanja nastavnici su istakli to da su naši udžbenici pisani razumljivim jezikom, prilagođeni individualnom radu, sadrže raznovrsne naloge i zadatke, ali i to što im olakšavaju pripremu za čas.

Pokazalo se da su evaluacije udžbenika bile pun pogodak, odnosno da su koristile svima. Nastavnici koji su koristili naše udžbenike pružili su nam neposredni utisak o radu s njima i dali predloge za poboljšanje. Nastavnicima koji nisu koristili naše udžbenike evaluacija je bila dragocena, jer su se upoznali s našim radom i objasnili nam razloge zbog kojih bi se za njih opredelili.

S druge strane, koristile su autorima rukopisa, stručnim konsultantima, recenzentima i svima nama koji smo bili uključeni u produkciju, jer smo dobili ocene koje su svedočile o našem uspehu.

Autori su se svesrdno potrudili da svaku pojedinačnu evaluaciju prouče i da, u dogovoru sa urednicima, unesu izmene za koje se smatralo da su korisne i neophodne.

 

Evaluacije udžbenika u procesu nastajanja

 

Shvatajući izuzetnu važnost evaluacija udžbenika, izdavačka kuća Klett je kao redovnu proceduru uvela i evaluaciju udžbeničkih rukopisa u njihovom nastajanju. Namera nam je da se u ranim fazama nastanka udžbenika otklone eventualne greške i neusaglašenosti sa potrebama nastave. Smatrali smo da će ova dobra praksa doprineti stvaranju nove generacije udžbenika, u skladu s najnovijim tendencijama moderne nastave.