Klett

Interaktivne prezentacije - Magnet

Za sve naše korisnike udžbenika za nemački jezik iz serije Magnet pripremili smo interaktivne prezentacije koje se mogu korisiti kako u nastavi, tako i za vežbanje kod kuće. Ovde možete preuzeti i uputstvo za korišćenje interaktivnih prezentacija.

Prezentacije preuzmite iz sledeće liste:

 

Magnet 1

Magnet 2

Glossar Glossar
Lektion 1 Lektion 1
Lektion 2 Lektion 2
Lektion 3 Lektion 3
Lektion 4 Lektion 4
Lektion 5 Lektion 5
Lektion 6 Lektion 6
Lektion 7 Lektion 7
Lektion 8 Lektion 8
  Präsens