Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Udžbenik je napisan u svemu po važećem planu i programu, ali na veoma zanimljiv i originalan način, jasno, pregledno i sa obiljem primera koji će pobuditi radoznalost svakog učenika. Udžbenik je tehnički veoma atraktivno opremljen.

Reč recenzenta

Gradivo je izloženo postupno i sistematično, uz odgovarajući broj primera iz svakodnevnog života, što nije tako jasno izraženo u drugim izdanjima. Sadržaji nisu suvoparni, tako da pružaju mogućnost i radoznalijim učenicima da saznaju više.

Ljubomir Anđelić, OŠ „Bata Bulić”, Petrovac na Mlavi