Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Zbirka računskih zadataka i eksperimentalnih vežbi je u potpunosti usklađena sa udžbenikom tako da oni čine jedinstvenu celinu. Uz ovaj komplet pridružen je i originalan interaktivni kompjuterski program, koji na jedinstven način dopunjuje prethodne sadržaje.

 

Interaktivna zbirka zadataka iz fizike za šesti razred osnovne škole je interaktivni kompjuterski program koji omogućava rešavanje zadataka iz fizike na računaru, a istovremeno testira učenike i pomaže im u učenju. Ova zbirka je u skladu sa Nastavnim planom i programom, kao i sa udžbenikom i zbirkom zadataka, sa kojima čini savršenu celinu. Sadrži oko 200 pitanja i više od 2 000 različitih primera (zadataka). U svakom poglavlju nalazi se podsetnik na osnovne pojmove, fizičke veličine i njihove jedinice. Svako poglavlje sadrži pitanja i testove. Zadaci su podeljeni na lakše i teže, a pri rešavanju zadataka izbor primera je slučajan.