Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Udžbenik za šesti razred osnovne škole urađen je u skladu sa novim Nastavnim planom i programom. Koncepcijski je vrlo sličan udžbeniku za peti razred i obuhvata sledeća poglavlja:

 

  • Vode na Zemlji - Hidrosfera
  • Biljni i životinjski svet
  • Stanovništvo i naselja
  • Prirodna i geografska sredina
  • Regionalna geografija Evrope
  • Južna Evropa
  • Srednja Evropa
  • Zapadna Evropa
  • Severna Evropa
  • Istočna Evropa

 

Poslednjih šest celina obuhvata regionalnu geografiju, izučavanje geografskih odlika Evrope kao celine i kroz reprezentativne države svake regije.

Zahvaljujući vrlo prepoznatljivim simbolima - Podseti se, Zanimljivosti, Uradi, Najvažnije što treba da upamtiš, kao i u petom razredu pojedini delovi rukopisa posebno su istaknuti i omogućavaju učenicima da samo koriste udžbenik, kao i da provere svoje znanje.

Aparature Podseti se i Uradi namenjene su ponavljanju i vežbanju nastavnih sadržaja, podstiču učenike na korišćenje geografskih karata i atlasa prilikom rešavanja zadataka. Na kraju udžbenika dat je i Registar pojmova koji učenicima daje dodatna objašnjenja geografskih pojmova iz svih obrađenih sadržaja.