Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Gradivo u udžbeniku Muzička kultura za peti razred osnovne škole podeljeno je u 6 celina:

  • O muzici,
  • Osnovni pojmovi muzičkog jezika,
  • Muzičke lestvice,
  • Komponovanje muzike,
  • Instrumentalna muzika,
  • Vokalna muzika.

Svi tekstovi, notni zapisi i muzički primeri za slušanje unutar celina organizovani su prema tematskom principu. Po potrebi tekstovi su propraćeni i rečnikom manje poznatih reči i izraza. Svi muzički primeri, bilo da su predočeni u notnom zapisu ili isključivo služe za slušanje, snimljeni su na CD, koji prati udžbenik i njegov je sastavni deo.