Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Udžbenik za matematiku pisan je na osnovu novog Plana i programa. Udžbenik je nastavak kompleta za peti razred i u odnosu na njega predstavlja korak napred ka matematičkoj strogosti. Gradivo je rasporedjeno u pet celina:

  • Celi brojevi
  • Trougao
  • Racionalni brojevi
  • Četvorougao
  • Površine četvoruglova i trouglova

U okviru svake celine, odgovarajući sadržaji izloženi su prvo kroz primere na datu temu. Najčešće je posle primera dat i zadatak sličnog sadržaja, koji bi učenik kasnije trebalo da koristi za proveru stečenog znanja iz date oblasti.

Pored toga, osnovni tekst proširen je i nekim zanimljivim detaljima iz istorije matematike, za one koji žele više da znaju.