Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Udžbenik u potpunosti prati Nastavni plan i program za sedmi razred, a oblikovan je u skladu sa savremenim tendencijama nastave matematike. Udžbenik sadrži sedam celina:

  • Realni brojevi
  • Pitagorina teorema
  • Celi i racionalni algebarski izrazi
  • Mnogougao
  • Zavisne veličine i njhovo grafičko predstavljanje
  • Krug
  • Sličnost

Načini obrade nastavnih jedinica birani su pažljivo, pri čemu učenici ne treba samo da usvoje činjenice, već i da se motivišu da sami uče, otkrivaju zakonitosti, te da se aktivo uključuju u proces istraživanja ui učenja.