Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Nastavni listovi namenjeni su za rad na času i/ili kao dodatni materijal za vežbanje kod kuće. Koncipirani su tako da deci omogućavaju veliki stepen samostalnosti u radu.

Materijal čini više od 200 zadataka na tri nivoa složenosti. Sastavljeni su po uzoru na međunarodne testove znanja, bazirani na povezivanju činjeničnih znanja sa svakodnevicom, kao i na povezivanju znanja iz različitih oblasti.

Na kraju nastavnih listova dati su testovi za proveru nivoa postignuća učenika, kao i skala za procenu postignuća, što olakšava vrednovanje i samovrednovanje. Za sve zadatke i testove data su rešenja, tako da učenici i sami mogu da provere da li su dobro uradili zadatke.