Klett

Sadržaj

Ostala izdanja


Ja, Aleksija

Ja, Aleksija je tinejdžerski roman o jednoj sedmakinji koja je imala dovoljno hrabrosti da se suoči sa svim izazovima nove sredine, pošto se iz Subotice preselila u Novi Sad. Brzo je stekla prijatelje i zaslužila ljubav jednog Petra, mada se sve vreme vrzmao oko nje i Đorđe.

720,00 din
Kad su se drugi put razveli moji roditelji

Roman Kad su se drugi put razveli moji roditelji otkriva kako tinejdžerka Ana traga za rešenjem u trenucima kada se čitav jedan svet ponovo lomi.

720,00 din

U romanu Pero ptice Dodo otkrivamo kako se vikendi pretvaraju u zanimljive pustolovine dve družine. I danas svet ispunjavaju oni zbog kojih vredi biti spreman na sve, kao i oni koji će pokušati da spotaknu sve. Baš kao što je to bilo nekad. Kako izgleda okršaj takvih družina i da li je lako odmeriti snage kad se uključi i poneka moć?

720,00 din
Asocijacije u nastavi srpskog jezika i književnosti

Budući da je igra asocijacija opštepoznata i omiljena igra, ona se može vrlo funkcionalno iskoristiti i u samoj nastavi, pri obradi, utvrđivanju ili sistematizaciji određenog gradiva iz srpskog jezika.

799,00 din
Pravopis srpskog jezika

Da bi jedan pravopis bio prihvaćen u javnosti, neophodno je da pra­vila budu dovoljno jasna, da su razumljiva. U želji da se postigne jasnost i preglednost, građa u ovom priručniku je izložena na poseban način.

990,00 din
Kvizovi u nastavi srpskog jezika i književnosti

Nakon priručnika za nastavnike Asocijacije u nastavi srpskog jezika i književnosti, pojavili su se i Kvizovi u nastavi srpskog jezika i književnosti, istih autora.

Kvizovi su veoma popularna igra širom sveta i mogu biti odličan način za razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja. Stoga se u ovom Priručniku nalaze posebno osmišljena kviz-pitanja, koja se mogu funkcionalno upotrebiti u nastavi, pri utvrđivanju ili sistematizaciji određenog gradiva iz srpskog jezika.

990,00 din
Velika kosmička avantura


Ova knjiga je namenjena deci mlađeg školskog uzrasta koja su zainteresovana da otkrivaju svet koji ih okružuje.

300,00 din
Antologija srpske muzike za dečji i ženski hor kompozitora druge polovine XIX i

Pravoslavna crkvena muzika ‒ višeglasje

Izdavački poduhvat objavljivanja reprezentativnih antologija srpske muzike namenjene dečjim i ženskim horovima, koji je Izdavačka kuća Klett iz Beograda započela 2014. godine u saradnji sa autorkama sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, dr Gordanom Karan i mr Draganom V. Jovanović, krunisan je trećom i poslednjom knjigom Antologije, u kojoj je obrađena pravoslavna crkvena muzika.

2 999,00 din
Priručnik za učitelje za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju od prvog do čet

Priručnik nudi najnovija, različita teorijska znanja i praktična iskustva u radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju i teškoćama u učenju. Namenjen je učiteljima, stručnim saradnicima, defektolozima i roditeljima/starateljima.

990,00 din
Priručnik za predmetne nastavnike za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju od

Priručnik nudi najnovija, različita teorijska znanja i praktična iskustva u radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju i teškoćama u učenju. Namenjen je nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima i roditeljima/starateljima.

1 990,00 din

1 2 3 4 5 poslednja