Klett

Sadržaj

Ostala izdanja


Neobični đaci

U romanu Neobični đaci učenici VII/2 udružuju svoju maštu i postaju ujednačena sila kojoj odrasli ne mogu ništa. Onog trenutka kada se odrasli izistinski zamisle, počinje traganje za rešenjem kako sa umnoženim dečijim „jaˮ izaći na kraj.

680,00 din
Ostaviću vam jedino reči
1 190,00 din
Ja, Aleksija

Ja, Aleksija je tinejdžerski roman o jednoj sedmakinji koja je imala dovoljno hrabrosti da se suoči sa svim izazovima nove sredine, pošto se iz Subotice preselila u Novi Sad. Brzo je stekla prijatelje i zaslužila ljubav jednog Petra, mada se sve vreme vrzmao oko nje i Đorđe.

720,00 din
Blogerka

U romanu Blogerka pisanje postaje okvir za priču o tinejdžerki Ani i njenoj porodici. U Aninom traganju za temom i onim što će napisati u osnovnim podacima o sebi na blogu, u početku tajno, prolazi značajan period u kojem saznajemo da je mnogo važnije ono što se njoj lično dešava od onoga što je zanimljivo drugima. 

680,00 din
Priručnik za predmetne nastavnike za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju od

Priručnik nudi najnovija, različita teorijska znanja i praktična iskustva u radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju i teškoćama u učenju. Namenjen je nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima i roditeljima/starateljima.

1 990,00 din
Kad su se drugi put razveli moji roditelji

Roman Kad su se drugi put razveli moji roditelji otkriva kako tinejdžerka Ana traga za rešenjem u trenucima kada se čitav jedan svet ponovo lomi.

720,00 din

U romanu Pero ptice Dodo otkrivamo kako se vikendi pretvaraju u zanimljive pustolovine dve družine. I danas svet ispunjavaju oni zbog kojih vredi biti spreman na sve, kao i oni koji će pokušati da spotaknu sve. Baš kao što je to bilo nekad. Kako izgleda okršaj takvih družina i da li je lako odmeriti snage kad se uključi i poneka moć?

720,00 din
Antologija srpske muzike za dečji i ženski hor kompozitora XIX i XX vek

Jednoglasne i dvoglasne pesme

Dr Gordana Karan, muzički pedagog, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti i mr Dragana V. Jovanović, dirigent i muzički pedagog, docent Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, sačinile su antologiju horske muzike komponovane za dečje i ženske horove kompozitora druge polovine 19. i prve polovine 20. veka. To je zlatno doba vokalnog muzičkog stvaralaštva i horskog izvođaštva u Srbiji.

2 999,00 din
Asocijacije u nastavi srpskog jezika i književnosti

Budući da je igra asocijacija opštepoznata i omiljena igra, ona se može vrlo funkcionalno iskoristiti i u samoj nastavi, pri obradi, utvrđivanju ili sistematizaciji određenog gradiva iz srpskog jezika.

799,00 din
Pravopis srpskog jezika

Da bi jedan pravopis bio prihvaćen u javnosti, neophodno je da pra­vila budu dovoljno jasna, da su razumljiva. U želji da se postigne jasnost i preglednost, građa u ovom priručniku je izložena na poseban način.

990,00 din

1 2 3 4 5 poslednja