Klett

Sadržaj

Ostala izdanja


Zvuci prirode

Zbirka „Zvuci prirode“  je brižno i znalački izabran poklon onima na kojima svet ostaje. U njoj se nalaze 44 pesme koje nas vode kroz svet bubica, šumskih zveri, biljaka...

790,00 din
Kvizopedija 1

Kvizopedija 1 predstavlja jedno veoma originalno štivo: zabavna zbirka kviz-pitanja, ali sastavljenih prema svim dobrim osobenostima enciklopedije. To nisu pitanja osmišljena da vas zbune, već pitanja koja vas nagone da odgovore tražite tamo gde se svi veliki odgovori nalaze: u knjigama.

1 500,00 din
Kvizopedija 3

Kvizopedija 3 predstavlja jedno veoma originalno štivo: zabavna zbirka kviz-pitanja, ali sastavljenih prema svim dobrim osobenostima enciklopedije. To nisu pitanja osmišljena da vas zbune, već pitanja koja vas nagone da odgovore tražite tamo gde se svi veliki odgovori nalaze: u knjigama.

1 500,00 din
Upoznajmo Vuka i Dositeja

Kada se kaže „slikovnicaˮ – to obično upućuje na decu predškolskog uzrasta, ili na „prvakeˮ. Knjiga Upoznajmo Vuka i Dositeja nije to, ili nije samo to.

299,00 din
Žuta trava

Žuta trava je druga zbirka pesama za decu pesnika Dušana M. Milojevića. Kako sam autor kaže: „Neke pesme će vas zabaviti, neke nasmejati, a neke možda naterati da se zamislite.”

790,00 din
Priručnik za predmetne nastavnike za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju od

Priručnik nudi najnovija, različita teorijska znanja i praktična iskustva u radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju i teškoćama u učenju. Namenjen je nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima i roditeljima/starateljima.

1 990,00 din
Ostaviću vam jedino reči

„Bila nam je Tetka, od kad pamtimo za sebe. Tako smo je oslovljavali, mi, njene sestričine i sestrići. Tetka i ništa više. A toliko mnogo nam je pružala ljubavi, pažnje i dobrote, pleneći miloštom. Bila nam je vesnik dečje radosti i dok nismo naučili da čitamo i spoznali da ona nije obična sestra naših majki, već neko poseban, velika pesnikinja Desanka Maksimović. Ništa se nije u našim glavicama tada promenilo, ostala je Tetka...”

1 190,00 din
Antologija srpske muzike za dečji i ženski hor kompozitora XIX i XX vek

Jednoglasne i dvoglasne pesme

Dr Gordana Karan, muzički pedagog, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti i mr Dragana V. Jovanović, dirigent i muzički pedagog, docent Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, sačinile su antologiju horske muzike komponovane za dečje i ženske horove kompozitora druge polovine 19. i prve polovine 20. veka. To je zlatno doba vokalnog muzičkog stvaralaštva i horskog izvođaštva u Srbiji.

2 999,00 din
Asocijacije u nastavi srpskog jezika i književnosti

Budući da je igra asocijacija opštepoznata i omiljena igra, ona se može vrlo funkcionalno iskoristiti i u samoj nastavi, pri obradi, utvrđivanju ili sistematizaciji određenog gradiva iz srpskog jezika.

799,00 din
Pravopis srpskog jezika

Da bi jedan pravopis bio prihvaćen u javnosti, neophodno je da pra­vila budu dovoljno jasna, da su razumljiva. U želji da se postigne jasnost i preglednost, građa u ovom priručniku je izložena na poseban način.

990,00 din

1 2 3 4 5 poslednja