Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Ta posebnost sastoji se u tome što se svaka zaokružena celina deli na tri manje: najpre dolazi osnovni tekst s pravilima, objašnjenjima i pri­merima, zatim kratak, uokviren sažetak teksta i, najzad, najkarakterističniji primeri istaknuti na margini. Beline sa strane omogućavaju pažljivom čitaocu da napiše primedbe, zapažanja, pitanja, ukoliko ih ima.

Primeri uz pravila uglavnom su savremeni, današnji. To su najobič­nije, najčešće reči, gramatički oblici i konstrukcije.Tako se pravilo lakše shvata i pamti. Ovi primeri, kao i ostale reči, među njima i one iz udžbeničke literature, nalaze se i u Rečniku akcentovanih reči na kraju knjige.

Priručnik sadrži:

  • 17 poglavlja
  • 209 tačaka

 

REČ AUTORA

„Osnovu svakog pravopisa čine pravila za pisanje glasova, reči i zna­kova za razdvajanje rečenica i rečeničnih delova. Ova pravila, uzeta zajedno, predstavljaju normu koja se odnosi na pisani jezik i koje bi tre­balo da se drže svi obrazovani ljudi. Poželjno je da norma bude elastična i da se posle određenog vremena menja, prateći promene koje se dešavaju u jeziku i u društvu uopšte. Preporučuje se da se čine samo manje izmene pravopisnih pravila, jer se nije lako odreći stečenih navika u pisanju.

Pravopisi, s obzirom na namenu, mogu da se po mnogo čemu razlikuju. Ako ih autori pišu uglavnom za stručnjake, za lingviste, onda su to ling­vistički pravopisi. Oni su obično pisani naučnim stilom, a njihov obim nije ničim ograničen. Ukoliko se takve knjige namenjuju školama i uopšte široj obrazovanoj publici, reč je o pedagoškim pravopisima. I oni su, kao i prethodni, zasnovani na nauci, ali su pisani popularnona­učno, jednostavno i jasno i manjeg su obima.

Pravopis srpskog jezika predstavlja, kao što se iz podnaslova vidi, priručnik za učenike i nastavnike, ali treba da zadovolji potrebe i šire kulturne javnosti. Pošto neka pravopisna rešenja praksa nije prihvatila, ovo izdanje knjige je izmenjeno i dopunjeno. Ono je usklađeno sa Pravopisom srpskoga jezika u izdanju Matice srpske (Novi Sad, 2010).”