Klett

Prijava za drugi Konkurs za neobjavljeni roman za mlade čitaoce od 11 do 14 godina

DETALJNIJE INFORMACIJE

o uslovima Konkursa za neobjavljeni roman za mlade čitaoce od 11 do 14 godina za drugo kolo edicije Čitalački maraton

 • Drugi Konkurs za neobjavljeni roman za mlade čitaoce od 11 do 14 godina je otvoren od 28. novembra 2017. do 15. aprila 2018. godine.
 • Svi zainteresovani autori su u obavezi da popune Prijavni obrazac čime iskazuju nameru da učestvuju na Konkursu.
 • Po prispeću Prijavnog obrasca od autora, Izdavačka kuća Klett će autorima, u automatskom odgovoru imejlom, proslediti obrazac Izjave autora koju autor treba da popuni i pošalje Izdavačkoj kući Klett, a najkasnije istovremeno sa slanjem rukopisa romana.
 • Autori najkasnije do 15. aprila 2018. godine mogu da pošalju svoj rukopis romana, i to u elektronskoj formi (u formatima: .doc ili .docx) na adresu citalackimaraton@klett.rs.
 • Rukopise koji stignu posle 15. aprila 2018. godine Stručni žiri neće razmatrati.
 • Rukopis treba da bude napisan na srpskom jeziku.
 • Obim rukopisa treba da bude najviše osam autorskih tabaka, odnosno najviše 128 strana (1800 znakova sa proredima po strani). Preporuka: Word dokument podesiti na font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5.
 • Svi rukopisi će biti šifrirani i pod šifrom poslati Stručnom žiriju.
 • Stručni žiri će od pristiglih rukopisa odabrati rukopise koji će činiti uži izbor i proslediti ih pod šifrom Glavnom žiriju na glasanje.
 • Glavni žiri, u čijem sastavu je više od 100 nastavnika srpskog jezika koji predaju u osnovnim školama, rangiraće rukopise.
 • Prvoplasirani roman biće nagrađen novčanim iznosom od 500.000,00 dinara bruto.
 • Pet prvoplasiranih romana prema glasovima Glavnog žirija biće urednički priređeni i štampani do kraja 2018. godine.

Osoba za kontakt i više informacija:

mr Mirjana Ilić, 063/107-8537, citalackimaraton@klett.rs