Klett

Prijava za Konkurs za neobjavljeni roman za mlade čitaoce od 11 do 14 godina

DETALJNIJE INFORMACIJE

o uslovima Konkursa za neobjavljeni roman za mlade čitaoce od 11 do 14 godina

 • Konkurs za neobjavljeni roman za mlade čitaoce od 11 do 14 godina je otvoren od 12. maja do 30. jula 2017. godine.
 • Svi zainteresovani autori su u obavezi da do 30. jula 2017. godine popune Prijavni obrazac čime iskazuju nameru da učestvuju na Konkursu.
 • Po prispeću Prijavnog obrasca od autora, Izdavačka kuća Klett će autorima, u automatskom odgovoru imejlom, proslediti obrazac Izjave autora koju autor treba da popuni i pošalje Izdavačkoj kući Klett.
 • Nakon potpisane Izjave autora, autori najkasnije do 30. jula 2017. godine mogu da pošalju svoj rukopis romana, i to u elektronskoj formi (u formatima: .doc ili .docx) na adresu citalackimaraton@klett.rs.
 • Rukopise koji stignu posle 30. jula 2017. godine Stručni žiri neće razmatrati.
 • Rukopis treba da bude napisan na srpskom jeziku.
 • Obim rukopisa treba da bude najviše osam autorskih tabaka, odnosno najviše 128 strana (1800 znakova sa proredima po strani). Preporuka: Word dokument podesiti na font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5.
 • Svi rukopisi će biti šifrirani i pod šifrom poslati Stručnom žiriju.
 • Stručni žiri će od pristiglih rukopisa odabrati najviše pet rukopisa koji će činiti uži izbor i proslediti ih pod šifrom Glavnom žiriju na rangiranje.
 • Glavni žiri, u čijem sastavu je više od 100 nastavnika srpskog jezika koji predaju u osnovnim školama, daće svoju ocenu svakom romanu (ocene su od 1 do 5).
 • Roman koji dobije najvišu ocenu biće proglašen najboljim, a autor romana nagrađen novčanim iznosom od 500.000,00 dinara bruto.
 • Svi romani koji uđu u uži izbor biće urednički priređeni i štampani do kraja 2017. godine.

Osoba za kontakt i više informacija:

mr Mirjana Ilić, 064/111-0074, mirjana@klett.rs