Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

I pored velikog uspeha postojećih čitanki, neprestano smo analizirali povratne informacije sa terena. Zato su nastale nove čitanke sa izdiferenciranim zadacima u skladu sa Obrazovnim standardima za kraj osnovnog obrazovanja.

Čitanku čini osam celina. Uz čitanku je uključen i audio CD sa izabranim tekstovima koje tumače naši poznati glumci.

Čitanka sadrži:

  • 198 zadataka
  • 110 ilustracija