Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Nastavni listovi predstavljaju zbirku zadataka namenjenih proveri, utvrđivanju i sistematizaciji znanja više puta u toku školske godine. Usklađeni su sa Obrazovnim standardima za kraj osnovnog obrazovanja iz oblasti Gramatika, Leksika i Pisano izražavanje.

Svaka oblast predstavljena je kroz četiri različite grupe testova sa po 10 zadataka, osim polugodišnjeg i godišnjeg testa, koji sadrže po 20 zadataka, jer imaju karakter sinteze i provere usvojenosti znanja. Ukupno sadrže 480 zadataka.

Zastupljeni su zadaci za sva tri nivoa postignuća (sonovni, srednji i napredni), a najviše je zadataka iz srednjeg nivoa.