Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Udžbenik Biologija za sedmi razred osnovne škole podeljen je na 14 nastavnih tema, a svaka tema sadrži nastavne jedinice, odnosno lekcije. Uvodni delovi svake nastavne teme, kroz priče iz svakodnevnog života jedne družine, imaju za cilj da motivišu i zainteresuju učenike za nastavne sadržaje, a učenici se mogu prepoznati u likovima vršnjaka i naći rešenja za moguće nedoumice. Na kraju svake nastavne teme nalazi se vizuelna sistematizacija gradiva.


Reč evaluatora

„Originalnost udžbnika biologija za 7. Razred osnovne škole ogleda se u sledećem: pre obrade novih nastavnih sadržaja (Kratak pregled raznovrsnosti organskih sistema životinja), nalazi se strip u kome se učenici uvode u nove nastavne sadržaje datog organskog sistema kroz priče iz „svakodnevnog života“ i to smatram veoma korisnim jer predstavlja dobar uvod u čas i olakšava dalju obradu i usvajanje novih nastavnih sadržaja. U delu za one koji žele da znaju više navedene su činjenice koje su veoma interesantne i omogućavaju učenicima da prošire svoja znanja i interesovanja. Dobro je rešenje što se učenik na kraju lekcije „direktno“ upućuje na dodatnu literaturu ili internet stranicu, te ne mora da prelistava udžbenik u potrazi za literaturom.”

Saša Pajić, nastavnik u OŠ „Sveti Sava”, Subotica