Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

U udžbeniku je u prvi plan istaknuto tumačenje osnovnih pojmova, pojava i oznaka u muzici iz tri postojeće oblasti muzičke pedagogije - melodike, ritma i osnovne teorije muzike. Sadržina udžbenika učenicima pruža mogućnost aktivnog učestvovanja na času - slušanje muzike, interpretaciju muzike po sluhu i iz notnog teksta, kao i osmišljen rad na improvizaciji. Lekcije prate odabrani muzički primeri i zadaci. Pomoću Podsetnika učenici obnavljaju gradivo naučeno u prethodnom razredu i ranijim lekcijama.