Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

I pored velikog uspeha postojećih čitanki, neprestano smo analizirali povratne informacije sa terena. Zato su nastale nove čitanke sa izdiferenciranim zadacima u skladu sa Obrazovnim standardima za kraj osnovnog obrazovanja.

Čitanku čini osam tematskih celina. Na kraju svake tematske celine dat je jedan vid sistematizacije pod nazivom Na kraju poglavlja.

Dovoljan dokaz da su nove čitanke unapređene u odnosu na pređašnja izdanja, jeste odluka velikog broja profesora srpskog jezika da ih koristi u nastavi već prve godine.

Čitanka sadrži:

  • 212 zadataka
  • 90 ilustracija