Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogNazad »

Osnovna škola

Osmi razred

Opis

Teme i pitanja kojima se posebno bavi tiču se načina prevazilaženja prepreka u učenju i učešća ovih učenika u školskim aktivnostima, ali i svakodnevnim životnim situacijama.

U cilju što uspešnije podrške ovim učenicima, u priručniku se nude mogući načini rada, kao i preporuke za izbor sadržaja. Ovi programi su ponuđeni samo kao jedno od mogućih rešenja u pripremi individualnih obrazovnih planova i kao takvi bi trebalo da predstavljaju dodatnu tačku oslonca u radu nastavnika, defektologa i roditelja.