Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Za učenike i nastavnike napravili smo jedan savremen, zanimljiv i podsticajan udžbenik, sa puno adekvatnih primera i ilustracija, koji će, sigurni smo, pomoći učenicima da sagledaju probleme sveta koji ih okružuje i motivisati ih da kritički pristupe temama koje su predmet sociologije.


Reč recenzenta

„’Približavanje’ sociološke problematike predznanjima i interesovanjima srednjoškolskih učenika autor nastoji da postigne na dva načina: sadržajno – tako što složenu građu izlaže na što jednostavniji način, i formom – koristeći primere iz svakodnevnog života, kao i niz likovnih ilustracija na marginama teksta. S druge strane, imajući na umu učenike koji bi mogli biti posebno zainteresovani za predmet u celini, ili za neka područja koja se obrađuju, autor često svoje izlaganje dopunjava navodima iz drugih savremenih (stranih, ali dostupnih u prevodu) udžbenika, ili upućuje na stručne knjige iz odgovarajuće oblasti – orijentišući tako učenike na mogućnost proširivanja znanja.”

dr Mladen Lazić, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu