Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Koncipirana kao udžbenik sa elementima radne sveske, gramatika za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola u potpunosti obuhvata gradivo predviđeno Nastavnim planom i programom. Svaka od 9 nastavnih tema, koliko ih ima u udžbeniku, započinje uvodnim stranama na kojima autorka iznosi nesvakidašnje podatke dobijene raznim lingvističkim i filološkim istraživanjima. Na kraju svake teme nalazi se sažetak onoga što je obuhvaćeno poglavljem. Svako poglavlje praćeno je odgovarajućim vežbanjima, a na kraju udžbenika su data i njihova rešenja.

 

Reč recenzenta

„Među kvalitete ovog udžbenika spada činjenica da je pisan pregledno, jasno, razumljivo i zanimljivo, što je dopunjeno umešno probranim i odabranim primerima, kao i duhovito kreiranim i funkcionalno uklopljenim ilustracijama, koji ga čine prijemčivijim mladim čitaocima. Kao udžbenik nacionalnog jezika, on doprinosi razvoju i očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i doprinosi razvoju sistema vrednosti koji odgovara ciljevima obrazovanja i vaspitanja.”

 

Prof. dr Miroslav Nikolić, Filološki fakultet u Beogradu