Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogNazad »

Udžbenici

Srednja škola / Francuski jezik

Opis

Version Originale rouge namenjen je za učenike prvog razreda gimnazije i srednjih stručnih škola (prva godina učenja) francuskog jezika u prvom razredu srednje škole i usklađen je sa nastavnim planom i programom.

Version Originale rouge pored lekcija sadrži i radnu svesku, audio vežbanja na CD-u, DVD sa video materijalom posebno pripremljenim za ovaj udžbenik, pripremu za DELF, učenički dnevnik za samoevaluaciju, dodatne mogućnosti za rad na internet sajtu, mogućnost da se koristi projektoru ili na interaktivnoj tabli i još mnogo toga.