Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Udžbenički komplet za prvu godinu gimnazije i srednjih stručnih škola (deveta godina učenja) + CD

Udžbenički komplet Way up predstavlja izuzetan savremeni materijal za nastavu engleskog jezika u gimnaziji i srednjim stručnim školama. Nastao je zajedničkim radom eminentne autorke Džoan Koli i profesorki beogradskih gimnazija Zlate Vasić i Marije Lazovć.

Udžbenik Way up 1 koji je sa radnom sveskom objedinjen u jednoj knjizi sadrži 10 lekcija. Lekcije su bogate raznovrsnim zadacima i vežbanjima koje podstiču razvijanje jezičkih veština. Pregled gramatike i rečnik nepoznatih reči nalaze se u posebnom bukletu koji može da se koristi nezavisno od udžbenika. Udžbenik prati audio kompakt-disk i video materijali koji se nalaze na sajtu u poglavlju Way up video materijali.

 

Reč evaluatora

„Zаstupljeno grаdivo je i po obimu i po sаdržаju u sklаdu sа predviđenim Nаstаvnim plаnom i progrаmom, а orgаnizovаno je tаko dа omogućаvа konsolidovаnje, аktivirаnje i primenu stečenog znаnjа. Izbor temаtskog sаdržаjа sistemаtski je prilаgođen uzrаstu učenikа, kаko u pogledu аktuelnosti temа kojа interesuju sаvremene tinejdžere, tаko i u pogledu sаznаjnih sposobnosti učenikа u dаtom uzrаstu nа koje se oslаnjа i koje rаzvijа.”

doc. dr Katarina Rasulić, Filološki fakultet u Beogradu, Katedra za anglistiku