Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Radna sveska sa istorijskom čitankom za osmi razred osnovne škole omogućuje učenicima da na najjednostavniji način savladaju gradivo. Zadaci u radnoj svesci proizilaze iz Obrazovnih standarda i osmišljeni su tako da zadovoljavaju sva tri nivoa znanja. Učenici će ujedno naučiti kako da nepristrasno i objektivno, sa kritičkom svešću, pristupe učenju moderne i savremene istorije.

Kreativno osmišljena pitanja navode učenike da analiziraju političke karikature, istorijske izvore i karte, kao i da razumeju uzroke i posledice događaja koji su oblikovali savremeni svet.  Raznovrsni nalozi učenike upućuju da prepoznaju ličnosti i događaje na osnovu datih opisa i fotografija, da razumeju propagandne poruke i tumače političke plakate i da izvode zaključke na osnovu datih šema i grafikona.