Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Udžbenik Likovna kultura 7 namenjen je učenicima sedmog razreda osnovne škole. Učenici će steći znanje o proporcijama, kompoziciji i prostoru, kao i o arabesci. Saznaće i kako se pokret, slika, reč i zvuk mogu objediniti u umetničkom delu kakvo je, na primer, lutkarsko pozorište. Udžbenik sadrži niz zadataka u kojima se rešavaju likovni problemi povezani sa onim što se obrađuje u lekciji.

Radoznali učenici imaće priliku da se upoznaju sa fotografijom, kao i sa bogatim umetničkim nasleđem baroka i umetnosti devetnaestog veka. Učenicima je data sloboda da sami izaberu način na koji će realizovati zadate likovne probleme. Na kraju svake nastavne celine nalazi se rezime čija je funkcija da obezbedi lakše i brže usvajanje naučenog gradiva. Radoznalim učenicima obezbeđen je niz informacija o temama koje su u vezi sa nastavnim sadržajima. Osim toga, ponuđene su im raznovrsne likovne aktivnosti pomoću kojih sve što su naučili i usvojili mogu da primene i u praksi.