Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Sadržaj Udžbenika za šesti razred osnovne škole u potpunosti odgovara nastavnom planu i programu predmeta predviđenog od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, odnosno Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Svako poglavlje počinje preciznim, preglednim i jasno obeleženim ilustracijama, praćenim primerima koji su u vezi sa datim sadržajem, a predstavljaju uvod u temu i zadatak koji je rešen na kraju poglavlja. Na početku svake lekcije jasno je naglašeno šta će učenik naučiti u toj lekciji. Nakon toga slede ili rubrika „Podseti se”, koja povezuje gradivo sa prethodnim znanjem, ili rubrika „Razmisli”, koja uvodi učenika u temu kroz zadatak iz svakodnevnog života. Udžbenik sadrži pet poglavlja: Celi brojevi, Trougao, Racionalni brojevi, Četvorougao, Površina četvorouglova i trouglova. Uvođenje novih pojmova posebno je istaknuto sličicom katanca. Tvrđenja, odnosno teoreme istaknute su sličicom slončeta.

Udžbenik obiluje primerima koji treba da motivišu obradu novih sadržaja, da navedu na najvažnije zaključke i da pokažu kako se usvojeno znanje primenjuje.