Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Magnet je moderan udžbenički komplet koji svojim kvalitetom podstiče radoznalost i interesovanje kod učenika. Udžbenik ima atraktivan dizajn i preglednu strukturu. U zadacima su zastupljene sve četiri jezičke veštine, a posebna pažnja je poklonjena vežbanju slušanja i govora. Na početku celina se nalaze uvodni dijalozi. Piktogrami pored svakog zadatka u udžbeniku jasno ukazuju koja se jezička veština uvežbava. Udžbenik je bogat komunikativnim zadacima koji podstiču učenike da govore o sebi.