Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Udžbenik ima jasnu i preglednu strukturu i didaktički je izuzetno dobro oblikovan. Pregled sadržaja, sistem naslova i podnaslova organizovan je tako da obezbeđuje preglednost i lako snalažanje.

Sadržaji u udžbeniku su moderni i prilagođeni savremenom detetu.

Tekstualni deo gradiva u udžbeniku prati adekvatan broj crteža, grafičkih ilustracija i fotografija koje pomažu boljem i lakšem usvajanju gradiva.

Na svakoj stranici su istaknuti novi pojmovi koji jasno ukazuju na zadatke nastavne jedinice.