Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Sadržaj udžbenika obuhvata sve periode u naučno-tehnološkom razvoju civilizacije, od početaka razvoja mašinske tehnike do primene savremenih metoda u korišćenju informacionih tehnologija.

S obzirom da je tehnika takva grana nauke koja zahteva korelaciju sa prirodnim naukama, ali i upućuje na znanje stranih jezika u cilju samostalnog usvajanja znanja, ovaj udžbenik je zasnovan na vezi između pomenutih nauka i na multidisciplinarnom pristupu.

Autori su dobro primenili činjenicu da su sve nauke pod krunom tehnike i tehnologije u cilju dobrog metodičkog pristupa razradi udžbenika kao i jasnog naglašavanja proizvodnog i stvaralačkog cilja predmeta.

Zahvaljujući i grafičko-likovnim i tehničkim rešenjima ovaj udžbenik ne deluje monotono i dosadno, već privlačno i vedro.