Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Nastavni listovi namenjeni su za rad na času i/ili kao dodatni materijal za vežbanje kod kuće. Koncipirani su tako da deci omogućavaju veliki stepen samostalnosti u radu.

Materijal čini više od 300 zadataka na tri nivoa složenosti. Tipovi zadataka su raznovrsni, a birani su prema nivou složenosti sadržaja (najjednostavniji su označeni zelenom bojom, složeniji plavom, a najsloženiji narandžastom).

Na kraju nastavnih listova dati su testovi za proveru nivoa postignuća učenika, kao i skala za procenu postignuća, što olakšava vrednovanje i samovrednovanje. Za sve zadatke i testove data su rešenja, tako da učenici i sami mogu da provere da li su dobro uradili zadatke.

 

Reč recenzenta

„Ovaj radni materijal ima posebnu vrednost u podsticanju interesovanja učenika d posmatraju, uočavaju, analiziraju, upoređuju, kategorišu i sl. I na taj način usvajaju informacije o primarnim matematičkim oblastima. Jedna od zastupljenih formi rada je i učenička igra na dobro kreiranom materijalu.”

Radiša Đorđević, pedagog