Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Pristup učenju gramatike i pravopisa utemeljen je na nastavnom principu postupnosti i sistematičnosti. Raznovrsni zadaci i praktične aktivnosti pomoći će učenicima da lako usvoje jezičke pojmove. Zadaci su dati na više nivoa složenosti.

Po završetku svake celine predviđene su provere znanja – PRIMENI ZNANjE, koje predstavljaju i sistematizaciju prethodno naučenog. Na kraju knjige data su tri testa za utvrđivanje gradiva sa skalom za ocenjivanje.