Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Polazne osnove za izradu Bukvara „Igra slovima” proizišle su na osnovu uočene potrebe u školskoj praksi, s obzirom na veliko predznanje učenika, da se proces nastave početnog čitanja i pisanja pospešuje na kreativan i ekonomičan način.S druge strane, inkluzivno obrazovanje kao indikator pravednog i dostupnog obrazovanja za svu decu, izazov je i prilika svakog učitelja da pokaže svoju kreativnost i učenje učini mogućim za svu decu.

Grupna obrada slova - od jednostavnije grafičke strukture ka složenijoj i prema frekventnosti glasova u našem jeziku.

Raznovrsnost zadataka u Bukvaru je velika i od učenika zahteva: pisanje, čitanje, odgonetanje, pričanje, prepričavanje, opisivanje, dopunjavanje, povezivanje, ispravljanje teksta, crtanje...

Bukvar čine tri celine:

  • Crtanka - za predbukvarski period, sadrži grafomotoričke i jezičke vežbe
  • Pisanka - sadrži tekstove za grupnu obradu štampanih i pisanih slova
  • Pesme i priče