Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

uz bukvar Igra slovima

Slovarica je primerena savremenim potrebama dece u savladavanju početnog čitanja i pisanja.

Izdvajamo nekoliko osnovnih odlika Slovarice:

  • Originalno tehničko rešenje - dva tipa slovarice u jednom pakovanju
  • Plastificirani nosač sa jasnim ilustracijama i uputstvima
  • Plakat slovarica sa štampanim i pisanim slovima azbuke sa podsetnikom o pravilnom pisanju slova (redosledu poteza u pisanju)
  • Klaser za kartončiće sa štampanim slovima i 7 talona štampanih slova i znakova interpunkcije
  • Samoglasnici i suglasnici na različito obojenoj podlozi
  • Izbor objekata na sličicama prema kriterijumu da su bliski saznajnom svetu deteta i da ih imenujemo kratkim i rečima lakim za izgovor
  • Talasaste linije ispod sličica (reči) sugerišu broj slogova u rečima