Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Novi udžbenik za predmet Svet oko nas je bogato ilustrovan primerima bliskim dečjem iskustvu, podstiče aktivno učenje, a koncipiran je tako da ga učenik iz njega može samostalno učiti.

Način obrade gradiva je takav da se kreće od polaznog, motivacionog pojma, zatim učenici izvode zaključak na osnovu toga što su uočili. Sledi definisanje pojma od strane autora, koje je uokvireno i obojeno. Opet se traži od učenika da, koristeći stečeno znanje, sami odgovore na pitanja, objasne itd.