Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

U ovim nastavnim listovima potpunosti je pokriveno gradivo predviđeno Nastavnim planom i programom za treći razred. Svojim sadržajem i načinom njegove organizacije, stvaraju uslove da se učenici trećeg razreda pripreme za ostvarivanje utvrđenih obrazovnih standarda na kraju prvog ciklusa obaveznog obrazovanja.

Zadaci su postupno poređani i označeni po nivoima težine, a u postupku izrade zadataka obnavlja se i utvrđuje već naučeno gradivo.

Sadrže više od 200 zadataka i 6 testova.