Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Nova čitanka za treći razred sadrži sve obavezne tekstove propisane programom srpskog jezika za treći razred. Primenjen je novi dizajn i nove ilustracije, a proširena je i didaktička aparatura.

Na kompakt-disku nalaze se odabrani tekstovi koje čitaju poznati glumci. Pojmovi iz književnosti izdvojeni su u posebnoj aparaturi Svet književnosti.

Nepoznate reči izdvojene su drugom bojom i objašnjene pored teksta i na kraju Čitanke, u Rečniku.

Zadaci su dati na više nivoa složenosti.