Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Knjiga sa nalepnicama koja poboljšava koeficijent emocionalne inteligencije

Pomaže razvoju emocionalnih, socijalnih i ekspresivnih veština. Razvija i detetovo poimanje samokontrole, pažnje, samosvesti, empatije, međuljudskih odnosa i izražavanja osećanja.

Uključujući mnoštvo zabavnih aktivnosti sa nalepnicama, ova knjiga je osmišljena da deca:

  • steknu raznovrsne sposobnosti;
  • nauče obostrano jednoznačno preslikavanje i redosled pomoću poznatih predmeta ili životinja;
  • prepoznaju celinu na osnovu posmatranih delova;
  • broje od jedan do deset
  • poboljšaju svoju moć rasuđivanja pogađajući o kom predmetu se radi na osnovu njegove senke.