Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Udžbenik predstavlja značajan pomak u odnosu na postojeće udžbenike jer je napisan laganim stilom, najnovije naučne informacije su prilagođene uzrastu, a grafička opremljenost jasna i privlačna. Gradivo je izloženo u pet celina, pri čemu je u prvoj prikazana građa i funkcija ćelije, u drugoj su date osnove sistematike živih organizama i građa i funkcije virusa i bakterija, u trećoj građa, funkcije, sistematika i značaj algi, u četvrtoj gljiva, a u petoj biljaka.

Ilustracije u udžbeniku su veoma pregledne i omogućavaju lakše razumevanje i usvajanje gradiva. Većina fotografija su originalne i prikazuju vrste živih organizama koje žive na prostoru naše zemlje.

U delovima udžbenika u kojima se obrađuju građa i sistematika bakterija, algi, gljiva i biljaka za svaku vrstu naveden je latinski naziv da bi se dala tačna i univerzalna odrednica o kojem organizmu je reč, a ne sa ciljem da učenici usvoje te nazive.

Ključevi za određivanje pojedinih taksona su pregledno izloženi i omogućavaju lakše prepoznavanje i određivanje sistematske pripadnosti određenih vrsta živih organizama.

 

Udžbenik sadrži:

  • 972 fotografije
  • 257 ilustracija
  • 11 vežbi